Infos Art, s.r.o.
Barákova 5
796 01 Prostějov
Czech Republic
+420 582 365 970
+420 582 365 971
www.infos.cz

Rezistivní technologie - AccuTouch


Srovnávací tabulka >>

Rezistivní doteková technologie se skládá ze skla nebo akrylového panelu, který je pokryt vrstvou elektricky vodivých a rezistivních povrchů. Tenké vrstvy jsou oddělený neviditelnými oddělovacími body. Vodivá vrstva je připojena na nízké napětí. Při tlaku na sklo, rezistivní vrstva je přitlačena na vrstvu napájenou napětím. Dále se měří velikost napětí v ose X,Y na rezistivní vrstvě v místě doteku a dotek se zaznamená.

Rezistivní typ skel je nejlépe cenově dostupný. Ačkoliv světelná propustnost není taková jako u ostatních typů skel, rezistivní skla jsou velice trvanlivá a jsou schopny operovat v náročnějších prostředích. Tento typ skel je doporučen pro POS, restaurace, kontrolní systémy, užití v lékařství a další.


Výhody:
  • Vysoké rozlišení doteku
  • Funguje s jakoukoliv tužkou
  • Funkčnost není narušena špínou, prachem, vodou nebo světlem
Nevýhody:
  • 75% světelná prostupnost 
  • Odporové vrstvy mohou být narušeny ostrým předmětem

<< úvod